Milan Vulpe

Iz teksta Dejana Kršića/Grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1950. – 1975. Uz Ivana Picelja i uvođenje tehnike sitotiska, dizajnersku scenu sredine ‘50-ih godina obilježit će snažna pojava Milana Vulpea (1918.-1990.). Vulpe je nesumnjivi pionir modernog reklamnog grafičkog dizajna u nas, u autor koji je ‘50-ih godina bio gotovo usamljena figura na polju “korporativnih” vizualnih komunikacija. Njegov je rad danas zapostavljen i gotovo zaboravljen.

Vulpe razvija svoj opus u tržišnim uvjetima koji su vezani uz tada visokotehnološku industriju u Hrvatskoj – kemijsku tvrtku Chromos (od 1953. do 1959.) i farmaceutsku industriju Pliva (od 1956. do 1977). Grafički oblikujući njihove reklame, letke, oglase, etikete za ambalažu, postave izložbenih i sajamskih štandova, kataloge i ostali propagandni materijal, Vulpe samostalno stvara njihov prepoznatljiv vizualni identitet.

Vulpe  je sasvim suvremen tada aktualnim svjetskim principima modernog tržišnog komuniciranja (npr. djelu Ladislava Sutnara i Alvina Lustiga) a pri tome ostaje autorski potpuno slobodan i nesputan korporativnim pravilima. Tako je već 1954. napravio – širokoj publici možda najpoznatiji njegov rad – maskotu tvrtke. Chromos prepoznatljivu, geometrijski stiliziranu figuru ličioca (motiv prve pokretne neonske reklame, postavljene na tadašnprepoznatljivu, geometrijski stiliziranu figuru ličioca (motiv prve pokretne neonske reklame, postavljene na tadašnjem Trgu republike, u radu Dalibora Martinisa rekreirane na fasadi MSU, koju godinama razrađuje i na gotovo stripovski način postavlja u različite životne situacije u kojima se koriste proizvodi tvrtke. Njezin izgled i učinak, s plošnim tretmanom formi i načinom komponiranja, snažnog kolorita, blizak je radovima Zagrebačke škole crtanog filma.