ULUPUH

ULUPUH svoje porijeklo vuče od Društva umjetnosti, osnovanog u Zagrebu 1868. godine, te Društva hrvatskih umjetnika, osnovanog 1897. Udruga je osnovana 1950. godine odvajanjem od tadašnjeg Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (ULUH), te je u početku nosila naziv Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti “Andrija Buvina”. Godine 1953. ime Andrije Buvine je povučeno iz naziva, koji od tada jednostavno glasi Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH). Od 1998. godine udruga je registrirana kao Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, ali je u nazivu zadržana prijašnja kratica ULUPUH