Časopis Mozaik

U Beogradu je od 1953. do 1961. izlazio ilustrirani časopis Mozaik. Danas gotovo zaboravljen,pojavljuje se kao referenca u povijesti našega dizajna samo kroz nekoliko Piceljevih naslovnica. Mozaik zaslužuje detaljnije, monografsko istraživanje, ne toliko zbog svojihdizajnerskih dometa, već prvenstveno stoga što tekstovima i slikovnim materijalom razbijaniz predrasuda o tome vremenu.

Sadržaj časopisa nam puno govori o tome kako je bilostanje profesije u tom trenutku te kako je ona vidjela samu sebe i svoje društvene zadaće.Kao zadatak časopisa navodi se uspostavljanje “nužne veze između umjetnika, industrijei potrošača”, pa je posebno interesantno da je izdavač, Publicističko-izdavačko poduzećeMozaik,  istodobno bilo i “atelje za visokokvalitetnu štampu i privrednu propagandu”, kojiprema reklami objavljenoj na koricama drugog broja iz 1954. godine “izrađuje sve vrste kataloga, prospekata, plakata i etiketa, bavi se adaptacijama poslovnih prostorija i opremaštandove za sajmove kod nas i u inozemstvu”.

Iako svoje izlaženje započinje s podnaslovom Časopis za primenjenu umetnost i industrijsku estetiku, vrlo brzo se i eksplicitno distancira od paradigme primijenjene umjetnosti, te od br. 4/1955. mijenja podnaslov u Časopis za umetnosti industrijsku estetiku. Iz objavljenih tekstova vidljivo je udaljavanje od ideje primijenjeneumjetnosti i dosljedna modernistička koncepcija u povezivanju umjetnosti i industrije.