Vizualni identitet Kokte

Nasuprot primijenjenoj umjetnosti i ilustrativnom pristupu starih majstora (Bis, Maurović, Gavranić, Faist) sredinom ‘50-ih godina dizajn u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji uspostavlja kao samostalna disciplina, u suvremenom značenju toga pojma i promovira kao važan segment moderne kulture. Integraciju dizajna u svakodnevni život potvrđuje i pojava novog domaćeg bezalkoholnog pića Cockte. Ne samo da je nastanak pića rezultat“dizajnerske narudžbe” direktora poduzeća Slovenija vino prehrambenom tehnologu EmerikuZelinki, nego je na natjecanju u skijaškim skokovima na Planici 1953. Organizirana i prva velika promotivna kampanja kojom je napitak predstavljen javnosti.

Arhitekt Sergej Pavlin je oblikovao vizualni identitet novoga proizvoda, prepoznatljiv logotip, karakterističnu bočicu, ambalažu za nošenje šest bočica, izgled kamiona za distribuciju i kombinezone hostesa za promociju na Planici, dok je Uroš Vagaja oblikovao plakat s do danas prepoznatljivimlikom djevojčice koja na slamku pije Cocktu.Ta promotivna akcija općenitio se tumači kao signal svojevrsnog zaokreta prema “zapadnjačkom” životnom stilu, odnosno kao početak potrošačke orijentacije jugoslavenskog društva. Ali čak i ako prihvatimo tvrdnju da je način na koji je Cockta promovirana bio više jasan politički signal nego o događaj motiviran stvarnim tržišnim razlozima (novo bezalkoholno piće vjerojatno bi se dobro prodavalo i bez te kampanje), nije li upravo uloga politike da i na takve načine otvara mogućnosti i usmjerava društveni razvoj.