Novine Galerije SC

Iz teksta Dejana Kršića/Grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1950. – 1975.

Novine Galerije SC koje počinju izlaziti 1968. u nakladi od 500 do 600 primjeraka. Zamišljene kako bi nadomjestile klasični katalog izložbe komplementarno popraćene – uglavnom Bućanovim – plakatima ponudile su platformu za kontekstualizaciju, kritička propitiva nj a i afirmaciju novih umjetničkih praksi. Oblikovanjem Novina bavio se čitav niz umjetnikai dizajnera vezanih uz Galeriju SC, pa su se tako na tom zadatku okušali Goran Trbuljak, Dalibor Martinis, Dubravko Budić, Željko Borčić i Boris Ljubičić. Njihove realizacije, ovisno opartikularnim senzibilitetima, uglavnom osciliraju unutar tada aktualnih konvencionalnih parametara grafičkog oblikovanja, ali treba istaknuti poseban doprinos Davora Tomičića, koji je krajem ‘60-ih i početkom ‘70-ih grafički uredio dvanaest brojeva Novina, naglašavajući magazinski odnos slike i teksta.