Damir Gamulin Gamba

DamirGamulin Gamba svojrukopis razvija u rasponu od fakture suvremene, “urbane” nervoze te, s druge strane, algoritamskog ili tipo-gradskog projektira-nja grafčkog sadržaja. Skupinu algoritamskih radova najbolje ilustrira vizualni identitet za konferenciju Critical upgrade (2002.) uorganizaciji mame iGoethe Instituta kojase bavila temom generativne umjetnosti. U tom projektu Gamulin odustaje od neposredne autorske kontrole i u suradnji s programerom Nenadom Jalšovcem osmišljava algo-ritam koji je na temelju osnovnih parametara generirao jednostavnu grafčku ormu s brojnim, računalno stvorenimvarijacijama horizontalnihlinija u RGB+K bojama.

U čisto tipografskim rješe-njima poput grafčkog ma-terijala za 26. Salon mladih (2001.) Gamulin svoj gra-fčki jezik svodi isključivona sredstva koja pružaju setrudimentarnih tipograskih znakova. Uradovima za Tjedan suvremenog plesa i ZagrebDox (2006.) Gamulin uvodi “dokumentarnu stvarnost” kao glavnog protagonista. Na plakatima za Tjedan suvremenog plesa pojavljuju se portreti ljudi koji su pratitelji ili na neki drugi način vezani za manifestaciju, dok se u rješenjima za Dox prikazuju tipične urbane scene Zagreba u kojem se sama informacija pojavljuje kao plakat “slučajno uhvaćen” u širem smislu.