Tjednik Danas

Od 300. broja na mjestu glavnog urednika Starta je Mladen Pleše, a s njim polako dola zi i nova urednička garnitura, dobrim dijelom ona ista koja je izbacila Novi kvadrat iz Poleta. Start postupno mijenja prioritete, sve više prostora posvećuje ‘glamouru’, modi, pop zbivanjima itd. Ipak, takvog ilustratora nisu se mogli olako odreći, pa Ilić ilustracije za Start povremeno radi sve do 1985. godine. “Djelomično iz Starta odlazim zbog Denisa Kuljiša. Ja sam mislio da će on biti cool jer smo ipak zajedno radili u Poletu. Kuljiš je bio zamjenik urednika, ali je počeo imati sve više i više utjecaja, naravno, gurali su fotografe i ubrzo su odlučili potpuno promijeniti sistem.” Od ukidanja Vjesnika u srijedu  vus-a  u Vjesniku su željeli pokrenuti politički tjednik usprkos poznatim tvrdnjama hrvatskih političara da u toj kući nema novinara za izdavanje kvalitetnog političkog tjednika. Prema svjedočenju Marija Bošnjaka

“Danas se mukotrpno rađao, bili su čitavi simpoziji što, kako… Ima ta čuvena Bakarićeva izjava ‘Neka vam Bog pomogne’. A značila je nešto kao ‘završit ćete na bunjištu povijesti’. Koliko je Vjesnikova kuća htjela politički magazin, toliko su političke okolnosti bile protiv. I Danas dosta dugo nema nika- kav uspjeh, ali je kuća bila toliko jaka da ga je mogla izdavati dovoljno dugo dok nije sjeo. Tamo polovicom 80-ih postaje za cijelu Jugoslaviju primjer modernog, suvremenog magazina, beogradski nin mu nije ni blizu.”

Ubrzo nakon pokretanja lista, od 1. lipnja 1982, Ilić započinje suradnju s tim političkom tjednikom. Pod trade markom Studio slsSporo, loše, skupo, najčešće u suradnji s fotografom Lukom Mjedom i, naravno, grafičkom redakcijom lista koju je vodio Danijel Popović, u sljedeće tri godine realizirao je oko 150 naslovnica i velik broj ilustracija. U njihovom rješenju tradicionalni crveni news-magazinski okvir naslovne stranice mijenjao je boju u skladu s dominantnim koloritom. Donosili su gotov ‘art’, najčešće neku vrstu fotoilustracije, na kojoj je bio ostavljen prostor za naslo- ve koji su se dodavali u redakciji. “Bila je to dobra vježba za mozak; morao sam smisliti dvadesetak različitih naslovnica na teme kao što je infl acija.” Mario Bošnjak kaže:

“U gra- fi čkom smislu, kao newsmagazin, Danas nikad nije dostigao svoj sadržajni dio. Ilić je uložio velik trud u naslovne stranice, ali i zbog načina na koji se radilo, što sam i sam iskusio, nikad nije bilo dovoljno vremena za ambicioznije zamisli. U Danasu se prije svega uvijek kasno odlu- čivalo što uopće ide na naslovnu stranicu, a onda je bilo najvažnije što se može najbrže proizvesti. Ne znam je li ijednu nacrtao, to je bilo: on, Luka, i ideja, slikaj, gotovo