Aktivnosti oko pokretanja hdd-a

Aktivnosti oko pokretanja Društva dizajnera Hrvatske. U proljeće 1983. prijedlog je formuliran uobliku manifesta koji je objavljen uvijestima ULUPUH-a. Autor mu je bio Bernardo Bernardi, spiritus movens,koji je svojim žarom i autoritetompredstavljao središnju točku iglavnog pokretača akcije