Studij Dizajna na Arhitektonskom fakultetu

Prijelaz iz osamdesetih u devedesete u Hrvatskoj donosi bitne promjene koje će utjecati na dizajn. Nakon dugogodišnjih priprema, 1989. pokrenuta  je nastava na interakultetskom Studiju dizajna pri Arhitektonskom akultetu Sve-učilišta u Zagrebu čime je stvoren okvirza cjelovitu edukaciju dizajnera.